Het Molenberaad

11 juli 2022 heeft de Stichting Het Kan Anders mede namens Het Molenberaad een zienswijze ingediend op het ontwerp PIP van de provincie


De zienswijze is een uitgebreid document geworden met vele vragen aan de provincie, mede namens de vereniging Vrienden van het Bentwoud, de Vereniging tot Behoud van Landelijk Waddinxveen en de Vereniging Natuurbehoud Groenpoort Hazerswoude/Boskoop.

Klik HIER of op het document om de ingeleverde zienswijze te downloaden.

HET MOLENBERAAD TOONT RESULTATEN STUDIE

Alternatief van Het Molenberaad levert betere verkeersresultaten op dan de scenario’s van de provincie. De N207 Zuid is overbodig voor het oplossen van de regionale problemen

Over plannen van de provincie rond de N207 en plannen die de provincie niet meeneemt in de beoordeling, terwijl deze daadwerkelijk de verkeerssituatie aanpakt in de kernen Hazerswoude - Boskoop - Waddinxveen!