Brochure >>>

Op 21 november 2019 heeft Het Molenberaad een brochure uitgebracht. Via berekeningen laten we zien dat onze oplossingen zonder N207 zuid beter en toekomstbestendiger zijn dan de scenario’s van de Provincie Zuid-Holland. De berekeningen gebruiken dezelfde uitgangspunten als de Provincie

De brochure van het molenberaad

Deze publicatie geeft in duidelijke taal de oplossingen van Het Molenberaad weer. De belangrijkste knelpunten worden vergeleken met de oplossingen van de provincie. Uitgangspunt zijn dezelfde getallen en er is gebruik gemaakt van hetzelfde rekenmodel. Vandaar zijn de uitkomsten volstrekt vergelijkbaar.

Addendum bij de brochure van het molenberaad

In Waddinxveen bleek enige twijfel te bestaan over het nut en de gevolgen van een verbinding tussen de Moordrechtboog en de Zuidelijke Rondweg, zoals die in voorstel van Het Molenberaad is opgenomen. Specifiek voor dit onderdeel hebben wij aanvullende berekeningen uit laten voeren. Die vallen nog beter uit dan wij zelf hadden verondersteld. Een goede zaak voor Coenecoop en bewoners van Triangel. Ook de Beijerincklaan blijft beter bruikbaar, wat goed is voor heel Waddinxveen (09-02-2020)

Onderbouwing van de brochure

om de brochure leesbaar en voor iedereen begrijpbaar te houden hebben we niet alle details en onderbouwing kunnen opnemen. In dit vrij technisch stuk kunt u veel aanvullende informatie vinden en maken we de onderbouwing van onze plannen compleet

Begeleidend Persbericht bij de brochure

Om de pers op de hoogte te brengen van het bestaan van de brochure en te attenderen op dit beter en toekomstbestendiger alternatief hebben wij een persbericht opgesteld en verstuurd naar verschillende media in de regio.