De oplossing van Het Molenberaad

Het Molenberaad is geen actiegroep die tegen verbetering van de infrastructuur is. Op deze pagina maken wij duidelijk hoe de mobiliteits-problemen in de regio daadwerkelijk moeten worden opgelost. Om mobiliteit te faciliteren en leefbaarheid te garanderen in de regio Boskoop, Hazerswoude en Waddinxveen hebben we een scenario ontwikkeld dat goedkoper is dan de voorgestelde oplossingen van de provincie en daadwerkelijk de knelpunten aanpakt, terwijl de leefbaarheid in stand wordt gehouden en er geen doorgaand verkeer wordt aangetrokken.

21-11-2019

Het Molenberaad toont resultaten studie

Het Molenberaad heeft onderzoek laten uitvoeren op eigen kosten en op basis van dezelfde gegevens en hetzelfde rekenmodel als de provincie hanteert. Het geschetste alternatief is daarmee volstrekt vergelijkbaar met de scenario’s van de provincie.

Het alternatief van Het Molenberaad levert betere verkeersresultaten op dan de scenario’s van de provincie. De N207 Zuid is overbodig voor het oplossen van de regionale problemen. We hebben de resultaten samengevat in onze leesbare Brochure "HET KAN ANDERS - HET KAN BETER". Tevens hebben wij een technischer document gemaakt, waar de onderbouwing wordt gegeven van de brochure.

Op 09-02-2020 hebben wij een Addendum gepresenteerd, waarin het effect van één van onze voorstellen nog duidelijker wordt bewezen.

Voor Het Molenberaad is duidelijk wat het politieke antwoord hierop hoort te zijn: heroverweging van de aanleg van N207 Zuid ligt voor de hand dan wel op zijn minst uitstel van de aanleg. Eerst moeten de echte knelpunten worden opgelost.

09-04-2019

Bouwstenen waaruit de regionale oplossing van Molenberaad is opgebouwd

In dit document geeft Molenberaad aan waar de problematiek over gaat. Er wordt nader ingegaan op de verkeerde aannames bij de onderbouwing van de provincie en uiteraard wordt ook aangegeven hoe de problematiek efficiënter, leefbaarder en goedkoper kan worden aangepakt.

22-11-2018

HET PLAN VAN HET MOLENBERAAD (PRESENTATIE)

In deze presentatie wordt door de problematiek gelopen en wordt aangegeven hoe de oplossing er uit zou moeten zien