Artikelen in de media

Regelmatig staan er berichten in de media over het Molenberaad of berichten die over dezelfde problematiek gaan. Hier vindt u een verzameling van artikelen in de diverse media.

26-02-2021

Pieter van Dijk heeft een wandeling gemaakt met journalist Peter Dijkgraaf van het AD

Tijdens de wandeling is er zoveel te vertellen. We raken niet uitgepraat. Lees hier de samenvatting van ons gesprek en de dwalingen in de politiek die nu nog ongedaan gemaakt kunnen worden.

08-02-2021

Fel verzet tegen ‘overbodige’ autoweg bij Bentwoud:
‘Niet dwars door vruchtbare akkers en rustgevend bos’

Het spandoek op de akker geeft aan hoe breed de weg moet gaan worden. Zodoende krijgen gebruikers van het Bentwoud enigszins een beeld hoe groot de impact van deze nodeloze weg gaat zijn voor de omgeving.

09-12-2020

Groene Hart Koerier laat Het Molenberaad toelichten

Na de commotie in met name Hazerswoude tijdens commissievergadering van Alphen aan den Rijn onderzoekt de Groene Hart Koerier wie Het Molenberaad is en waar onze coalitie voor staat. Misverstanden uit de wereld geholpen.
Wij zullen de gepresenteerde cijfers blijven controleren.

24-02-2020

2 pagina's in de Groene Hart Koerier deze week over het plan van Alphen en Provincie voor Hazerswoude

Hoe duidelijk kan het zijn? Werkelijk geen enkele bewoner of organisatie uit Hazerswoude heeft een goed woord over voor de gepresenteerde plannen van de Provincie en gemeente Alphen aan den Rijn.

19-02-2020

Gemeente Alphen en de Provincie presenteren het nieuwe plan voor Hazerswoude

Op 19 februari hebben de provincie en gemeente Alphen aan den Rijn een nieuw plan gepresenteerd om de problemen in Hazerswoude dorp te adresseren. De bevolking van Hazerswoude is sceptisch. Studio Alphen heeft een videoreportage over de presentatie gemaakt.

24-04-2019

Ingezonden brief van bezorgde inwoner van Waddinxveen

Wederom een bezorgde inwoner van Waddinxveen die de essentie van de rampzalige gevolgen voor Waddinxveners en Boskopers van de provinciale plannen nogmaals onder aandacht van de bewoners probeert te brengen met een ingezonden brief in Hart van Holland - Waddinxveen editie

11-04-2019

Waddinxveen vernielt het aanzicht van Waddinveen nog meer

Waddinxveen laat er geen gras over groeien en laat hele mooie bomen kappen die nog enigszins beeldbepalend waren voor dit dorp. De bomen worden gekapt om plaats te maken voor de N207-zuid.

22-02-2019

Gedeputeerde Floor Vermeulen geeft foute cijfers Gouweplan toe

Het Leidsch Dagblad meldt dat Gedeputeerde Floor Vermeulen (verkeer) erkent dat er fouten staan in de verkeersrapportage Hazerswoude/Boskoop. Gedeputeerde Vermeulen weet echter al dat de conclusies niet veranderen, ondanks dat de fouten nog niet zijn gerectificeerd?? Wethouder Kees van Velzen heeft de brief van Vermeulen gelezen, maar ziet vooralsnog geen reden tot actie: ,,Ik moet het nog bestuderen.’’

15-02-2019

Gedeputeerde Floor Vermeulen erkent foute verkeerscijfers

Het AD meldt dat Gedeputeerde Floor Vermeulen (verkeer) erkent dat er fouten staan in de verkeersrapportage Hazerswoude/Boskoop die door Molenberaad aan het licht zijn gebracht. Echter iets lijkt deze bestuurder van zijn voorgenomen plan af te brengen. Kennelijk gaat het er niet om de beste oplossing te nemen.

07-02-2019

Gedeputeerde Floor Vermeulen ’adopteert’ Molenberaadplan niet

Gedeputeerde Floor Vermeulen (verkeer) blijft bij zijn weigering om het verkeersplan van het zogenoemde Molenberaad voor de regio Hazerswoude-Dorp/Boskoop nader te onderzoeken. Niet omdat het een slecht plan zou zijn, maar vanwege bureaucratische overwegingen. Niet noodzakelijkerwijs de beste oplossing moet worden geïmplementeerd, maar de door de provincie opgestelde mogelijkheden zijn het onderzoeken waard. Burgers met kennis van zaken en betrokkenheid worden niet serieus genomen door de gedeputeerde.

08-01-2019

Het programma Kanniewaarzijn van BNNVARA besteed aandacht aan de dure bruggen

Het televisieprogramma Kanniewaarzijn van BNNVARA met o.a. Astrid Joosten heeft op 8 januari 2019 een item over de ondoordachte bouw en de vele miljoenen die daarmee zijn gemoeid van de Amaliabrug bij Waddinxveen en de Maximabrug bij Alphen aan den Rijn. Kijk hier de video terug.

09-01-2019

18-12-2018

Leidsch Dagblad doet verslag van de inloopavond op 17 december in Boskoop

Het Leidsch Dagblad geeft de stemming weer en volgt enkele gesprekken op de inloopavond.

17-12-2018

Verslag RTV West van de inloopavond op 17 december in Boskoop

Er bestaat een reële kans op doorgroei naar een A3, een nieuwe snelweg tussen Rotterdam en Amsterdam door het Groene Hart. Die wordt nu nog niet aangelegd, maar door de aanzuigende werking van de N207-Zuid kan niemand uitspraken over de toekomst doen. Gedeputeerde Vermeulen schitterde door afwezigheid.

03-12-2018

Minister gaat toch onderzoek doen naar aanleg Bodegravenboog

De Bodegravenboog maakt ook onderdeel uit van ons "scenario 6"

03-12-2018

Alternatief plan Molenberaad voor aanpak Gouwe

Kwaliteitsatlas bericht over ons alternatief voor aanpak Gouwe

28-11-2018

Voorstel oplossing Verkeersknelpunten

Gouwe Koerier doet verslag van de presentatie van "Scenario 6" door het Molenberaad.

28-11-2018

Betere bereikbaarheid en doorstroming in onze regio

Groene Hart Koerier doet verslag van de presentatie van "Scenario 6" door het Molenberaadto’s Hazerswoude" met de oplossing van het Molenberaad

28-11-2018

Tien tot vijftien procent minder auto’s Hazerswoude

Leidsch Dagblad pikt onze boodschap op

07-02-2018

Gemeenteraad Waddinxveen geeft niets om welzijn inwoners

Een trieste dag. Hart van Waddinxveen bericht dat de Vredenburghlaan door de gemeenteraad is goedgekeurd. De Vredenburghlaan is een vriendelijke naam voor het eerste gedeelte van de provinciale weg die Waddinxveen met geluid en fijnstof zwaar gaat belasten

07-02-2018

Overwinning, de provincie is aan het twijfelen gebracht

Hart van Waddinxveen bericht: de gemeente Waddinxveen loopt voor de fanfare uit, in weerwil van de provincie die in het vorige bericht pas op de plaats maakt