Documenten >>>

In deze sectie  kunt u diverse documenten vinden, die aangeven wat de plannen zijn, waarom ze niet gewenst zijn en hoe deze wel opgelost zouden moeten worden.

Het plan van het molenberaad

Op deze pagina maken wij duidelijk hoe de mobiliteits-problemen in de regio daadwerkelijk moeten worden opgelost. Door mobiliteit te faciliteren en leefbaarheid te garanderen in de regio Boskoop, Hazerswoude en Waddinxveen hebben we daar een scenario voor ontwikkeld dat goedkoper is dan de voorgestelde oplossingen van de provincie en daadwerkelijk de knelpunten aanpakt, terwijl de leefbaarheid in stand wordt gehouden en er geen doorgaand verkeer wordt aangetrokken.

Inspreek Teksten en brieven

Leden van Het Molenberaad hebben bij diverse mogelijkheden ingesproken bij de gemeenteraden van Alphen en Waddinxveen en bij de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ook zijn er de nodige brieven verstuurd. Hier vind u een verzameling van de verschillende inspreekteksten en brieven.

In de media

Regelmatig staan er berichten in de media over het Molenberaad. Hier vindt u een verzameling van artikelen in de diverse media.

Zienswijzen MER en PIP

Hoewel geen van de betrokken partijen van het Molenberaad voor de aanleg van N207-Zuid is, zien wij ons genoodzaakt actie te ondernemen en er zorg voor te dragen dat belangrijke aspecten rond de inpassing worden meegenomen in zowel de MER (Milieu Effect Rapportage) als de PIP (Provinciaal InpassingsPlan) mocht het onverhoopt tot een daadwerkelijke uitvoering gaan komen. Hier kunt u de zienswijze van de verschillende verenigingen lezen.