Coalitie van

Vereniging tot Behoud van Landelijk Waddinxveen
Bewoners Weidelanden Fase 1 en 2
Vereniging Natuurbehoud Groenpoort Hazerswoude/Boskoop e.o.
Vereniging Vrienden van het Bentwoud

met als doel mobiliteit faciliteren en leefbaarheid garanderen in de regio Boskoop, Hazerswoude en Waddinxveen. Wij hebben daar een scenario voor ontwikkeld dat goedkoper is dan de voorgestelde oplossingen van de provincie en daadwerkelijk de knelpunten aanpakt, terwijl de leefbaarheid in stand wordt gehouden en er geen doorgaand verkeer wordt aangetrokken.
Onze eerste samenkomst vond plaats in Molen de Haas in Benthuizen, vandaar de naam ‘Molenberaad’