Zienswijzen inpassingplan N207-zuid

Hoewel geen van de betrokken partijen van het Molenberaad voor de aanleg van N207-Zuid is, zien wij ons genoodzaakt actie te ondernemen en er zorg voor te dragen dat belangrijke aspecten rond de inpassing worden meegenomen in zowel de MER (Milieu Effect Rapportage) als de PIP (Provinciaal InpassingsPlan) mocht het onverhoopt tot een daadwerkelijke uitvoering gaan komen.

Hieronder kunt u de zienswijze van de verschillende verenigingen lezen. Rechts hey tracé van de voorgenomen weg